LITERARNA

KUD MIX - Z ROKO V ROKI ZA KULTURNO DEDIŠČINO

Literarno ustvarjanje

Raznolikost literarnih ustvarjalnih projektov

Ker je zanimanje in raznolikost literarnega ustvarjanja med člani in tudi v meddruštvenim sodelovanjem precejšnje, bomo izpostavili nekaj literarnih projektov iz preteklosti, objavljenih v več izdanih literarnih zbirk.

Izdani literarni projekti in pisana beseda

Zora ognjenih zubljev - črtica

Prašna pot - glasbeno besedilo

NATEČAJ ZA NAJ ROCK GLASBENO BESEDILO (2010)

Žvipelj Damjan, članek – sestavni del | slovenski | 2010
Vir: Mentor : mesečnik za vprašanja literature in mentorstva. ISSN 0351-367X. – Letn. 31, št. 5 (2010), str. 99

Druga glasbena besedila

Avtor: Damjan Žvipelj